Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Nu startar Tiden en ny akademi för nästa generation socialdemokrater.

Tiden akademi är en unik spetsutbildning med inriktning på ideologi och politik. Efter utbildningen kommer deltagaren ha en bättre förståelse för socialdemokrati, samtiden och hur man förändrar samhället. Flera av arbetarrörelsens främsta företrädare och tänkare gästar som föreläsare. Utbildningen är exklusiv, ställer höga krav och har ett fåtal platser.

Som deltagare kommer du bli utmanad, träffa socialdemokrater från hela landet och få ett unikt nätverk. Efter utbildningen kommer Tiden fortsätta bjuda in deltagarna till utvalda evenemang.

Utbildningen består av fyra helger. Den första fokuserar på ideologi, den andra praktisk politik och den tredje kommunikation. Den fjärde och sita helgen är examination. Inför varje helg kommer deltagarna få obligatorisk läsning eller uppgifter. Ni kommer få feedback på era uppgifter från oss och från andra deltagare.

Till sin ansökan ska varje sökande bifoga en A4. Sökande ska skriva en text om vad hen anser är socialdemokratins syfte och motivera varför personen vill gå utbildningen. Sökande får vara mellan ca 20-27 år. Sista datum för ansökan är den 12e mars.

 

Datum för träffar:

15-17e maj: Introduktion och ideologi.

12-13 september: Praktisk politik och policy

21-22 november: Kommunikation och politisk opinionsbildning

30-31 januari: Examination och opponering

 

Vi räknar med att man kan närvara på alla tillfällen. Utbildningen sker i Stockholm. Tiden står för resa, mat och boende. För anmälan, frågor eller funderingar mejla payam@tstiden.se