Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

LO-utredaren Marika Lindgren Åsbrink blir ny analyschef på Tankesmedjan Tiden. Hon kommer att arbeta med Tiden under en del av sin tid, men fortsätter i övrigt på LO. Samtidigt blir Martin Rynoson ny samhällspolitisk strateg på Tiden. Han kommer senast från Socialdemokraterna.

– Svensk politik är inne i en spännande brytningstid. Då behöver Tiden, som arbetarrörelsens egen tankesmedja, ha en god analytisk kapacitet och erfarenheter från såväl den fackliga som den politiska sfären. Jag är mycket glad att Marika och Martin nu förstärker Tankesmedjan Tiden och bidrar med just sådan kapacitet och erfarenhet, säger Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden.

Marika Lindgren Åsbrink börjar den 1 oktober. Martin Rynoson börjar den 1 november.

Tankesmedjan Tidens utredare Torsten Kjellgren slutar den 30 september. Samtidigt arbetar Daniel Färm sedan 1 juni på deltid som VD för Aktuellt i Politiken. Förstärkningen av Lindgren Åsbrink och Rynoson innebär därför ingen utökning av tankesmedjans totala personella resurser.

För mer information: Daniel Färm, chef för Tankesmedjan Tiden

Daniel.farm@tstiden.se, 070-650 12 09