Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Maria Arkeby blir ny kommunikationschef för Tankesmedjan Tiden. Hon kommer därmed att ta ansvar för att fortsätta satsningen på att fler ska nås av tankesmedjans analyser och idédebatt. Arkeby, som idag är kommunikationschef på LO-förbundet Transport, tillträder den 20 april.

– Jag har länge följt och inspirerats av Tidens idéarbete och det skall bli vansinnigt roligt att få ansvara för att föra ut det politiska samtalet som tankesmedjan arbetar med. Vi behöver alltid väcka nya idéer, utmana debatten och analysera både nutid och framtid. Men vi behöver också göra diskussionen tillgänglig och begriplig för fler än de närmast sörjande. Det är så vi utvecklas som samhälle och det är också så vi skapar det viktiga engagemanget hos människor säger Maria Arkeby, tillträdande kommunikationschef för Tankesmedjan Tiden.

– Jag är otroligt glad att Maria Arkeby nu stärker tankesmedjan med ytterligare professionell kompetens och erfarenhet från fackföreningsrörelsen. Tankesmedjan Tiden har ökat sitt mediegenomslag med över 100 procent de senaste åren, och startar nu flera nya plattformar och kanaler. Det är bra. Men våra idéer, förslag och arenor för debatt behöver nå ut till ännu fler. Maria kommer att ta ett övergripande ansvar för detta, säger Tankesmedjan Tidens chef Daniel Färm.