Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Under de senaste decennierna har de mest förmögna i Sverige fått kraftigt ökade inkomster. Samtidigt har den ekonomiska ojämlikheten vuxit. I en ny underlagsrapport från LO-ekonomerna och Tankesmedjan Tiden föreslås ökad tonvikt på egendomsbeskattning. Syftet är att minska klyftorna.

Samtidigt som stora grupper vanliga löntagare och andra låginkomsttagare har fått se sina inkomster pressas har den rikaste klicken ökat sina kapitalinkomster kraftigt. Detta beror i stor utsträckning på intäkter från egendom, som fastigheter, arv och förmögenheter, beskattas i liten utsträckning i Sverige.

– Det finns två skäl till varför vi vill öka beskattningen av egendomar. För det första leder en låg beskattning till att stora förmögenheter i form av arv och fastigheter rullas över från en generation till en annan. Därtill leder det till att vi behöver beskatta arbetare hårdare för att finansiera vår gemensamma välfärd, säger Elis Örjes, expert på skattefrågor och den ena av de två rapportförfattarna

En central del av lösningen på dessa problem är, menar rapportförfattarna, att beskatta just egendomar och annat kapital i ökad utsträckning. Detta för att finansiera välfärd, socialförsäkringar och annat som omfördelar och ökar jämlikheten.

– Sverige har bland de lägsta skatterna på egendom bland OECD-länderna. När det är dags att utforma den skattereform som aviserades i Januariavtalet måste man därför fokusera särskilt mycket på en höjd och förnyad egendomsbeskattning, säger Emil Bustos, rapportförfattare och doktorand i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

I rapporten presenteras flera förslag på hur kapitalbeskattningen borde reformeras, exempelvis:

1. En ny och modern arvs- och gåvoskatt för att bryta eller dämpa den ojämlikhet som förstärks för varje generation. För att undvika skatt på mindre arv och gåvor kan ett grundavdrag införas, på liknande sätt som i andra europeiska länder.

2. En ny och höjd fastighetsskatt som betonar beskattning av markdelen av en fastighet – utan dagens takbegränsning. Det skulle göra att dagens orättvisa och låga fastighetsavgift kan ersättas med bland annat en mer rättvis skatt på attraktiva och dyra tomter.

3. Riktade skatter på de rikas lyxegendomar, exempelvis en ny båtskatt. Höginkomsttagare är kraftigt överrepresenterade bland båtägare.

Rapporten är den tredje av sammanlagt fem underlagsrapporter till Tidens och LO-ekonomernas skuggskatteutredning. Den finns att läsa i sin helhet på www.tankesmedjantiden.se.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet.

Presskontakt:
Martin Rynoson, biträdande analyschef på Tankesmedjan Tiden.
0760-425 729. martin.rynoson@tstiden.seSKATTEN OCH KAPITALET_WEB