Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Lina Stenberg, kommunikationschef på Tankesmedjan Tiden, skriver tillsammans med Anders Österberg, riksdagsledamot (S) och ordförande Unga Örnar, en slutreplik på SvD Debatt. Här är länken.