Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Luftlandsättningen av Sara Skyttedal som kommunalråd i Linköping sätter en ny standard för politiska utnämningar. I förlängningen är den ett hot mot lokaldemokratin”

Läs Jesper Bengtsson, på Dagens Arena.