Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Det lustiga är att alla, oberoende av åsikt, tycks anse att journalistiken är vinklad mot just dem. Och den känslan lär nog bestå.”
Läs Jesper Bengtssons krönika på Dagens Samhälle om vad som händer när journalistiken och läsarna inte tycks mötas.