Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Det är med stor glädje styrelsen idag kan meddela att vi har rekryterat Johan Sjölander som ny chef för Tankesmedjan Tiden, säger styrelseordförande Karin Sundin. Johan är en av socialdemokratins skarpa analytiker med lång erfarenhet både som förtroendevald politiker och som chef i politiska organisationer. Johan har också en bakgrund inom folkbildningen och ABF, som är viktiga arenor för arbetarrörelsens idéutveckling.

Det är en märkbart entusiastisk tillträdande verksamhetschef som kommenterar sitt nya uppdrag:

– Jag är så oerhört glad över men också så förbehållslöst ödmjuk inför denna utmaning. Många pekar på att nyliberalismen är död. Men vad är arbetarrörelsens svar på vad som kommer efter? Hur gör vi för att på riktigt öka jämlikheten och bygga ett bättre Sverige för vanligt folk? Hur hanterar vi de stora svåra frågorna och målkonflikterna, vilka är de långsiktiga visionerna som kan samla och engagera brett? Det är de frågor Tiden har en unik möjlighet och en skyldighet att jobba med. Att få leda det arbetet är en närmast drömlik möjlighet.

– Tankesmedjan Tiden är arbetarrörelsens tankesmedja. Jag ser den inte som ett smalt elitprojekt utan jag vill använda tankesmedjans styrka som ligger i möjligheten att kunna nå ut till och jobba tillsammans med tusentals människor runt om i Sverige. I fackklubbar, abf-avdelningar, lokala s-föreningar, i förorter och byar, i studiecirklar och på sociala medier. Tiden ska vara en del av en rörelse.

– Sedan vill jag att vi ska bidra till att bryta den smått bisarra medelklassifieringen av det offentliga samtalet vi har idag och lyfta fram det Sverige som inte syns. Vi ska driva idédebatt ur arbetarkvinnornas, ur glesbygdens, ur de med osäkra anställningars, ungdomarnas och förorternas perspektiv. Utan ängslighet och genom att knyta samman bredd och spets.
Jag ser oerhört mycket fram emot att tillsammans med övriga medarbetare sätta igång det arbetet.

Johan Sjölander kommer direkt från ett arbete som chef för de socialdemokratiska EU-parlamentarikernas kansli i Bryssel. Han har tidigare arbetat på ABF, varit kommunsekreterare för socialdemokraterna i Stockholm, haft en långt engagemang i studie- och bildningsfrågor som studieledare för såväl SSU-förbundet som socialdemokraterna i Stockholm. Johan Sjölander är utbildad statsvetare och har även läst vid Brunnsviks folkhögskola.

Johan bor för tillfället i Bryssel men ska flytta hem till Hässelby igen där han lever varannanveckasliv med sina två döttrar. Han kommer att tillträda tjänsten som verksamhetschef för Tankesmedjan Tiden den 24 maj. Maria Arkeby fortsätter som biträdande chef för tankesmedjan.

För mer information:

Johan Sjölander: +32 474567426

Maria Arkeby: 0708-67 47 40

Karin Sundin: 0721-42 06 20

Foto: Ateljé Photos 4 U