Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Varje tisdag morgon mellan 08:15-08:45 inbjuder vi till ”korridorssnack”, ett miniseminarium på olika teman i Tankesmedjan Tidens lokaler på Olof Palmes gata 9. Eftersom antal platser är begränsade går det bra att anmäla sig till varje seminarium om ni följer länk under rubriken. Först till kvarn… Hjärtligt välkomna!

Här är höstens schema:

  • Felix Antman Debels – ”Ett samhälle utan framtid?” – 23 september
Felix Antman Debels diskuterar hur ett klimatsmart samhälle är möjligt och vad vi måste göra för att nå ett sådant samhälle. Anmälan görs via denna länk.
  • Anne-Marie Lindgren – ”Den tidiga arbetarrörelsen i Stockholm”  – 30 september
Anne-Marie Lindgren som i flera decennier varit en av arbetarrörelsens viktigaste ideologer talar om den tidiga arbetarrörelsen i Stockholm. Något som även hennes nästa bok handlar om. Anmälan görs via denna länk.
  • Pernilla Baralt – ”Vad kan vi vänta oss av den nya EU-kommissionen?” – 7 oktober

Den 7 oktober avslutas den sista parlamentsutfrågningen av de 28 kandidater som medlemsländerna lagt fram till att bli den nya EU-kommissionen. Många anser att kommissionen är den mäktigaste institutionen i EU men vilka var egentligen kandidaterna och fanns där några politiskt kontroversiella frågor som diskuterades? Pernilla Baralt är chef för EU-kommissionen i Sverige och kommer berätta vad som hände under utfrågningarna, vad som händer framöver och vilka utmaningar EU-kommissionen nu står inför de närmaste åren.

  • Joakim Palme – ”Den nya ojämlikheten” – 14 oktober,
Joakim Palme presenterar med utgångspunkt sin forskning om diskussionen på allas läppar. Hur kommer det sig att ojämlikheten ökar just nu? Och vilka reformer finns det som eventuellt kan vända utvecklingen. Anmälan görs via denna länk.
  • Börje Ljunggren – ”Den kinesiska drömmen” – 21 oktober
Kina har på bara ett par decennier förändrats från svältande och urfattigt till nyrikt, ojämlikt och förföljt av hårda klimatutmaningar. Kinas problem hopar sig men tillväxten verkar fortsätta i ojämförbart tempo. Börje Ljunggren berättar om sina erfarenheter kring Kina och vad den troliga utvecklingen blir under de kommande årtiondena.
  • Lina Stenberg – ”Working poor – En hundrårig tillbakagång?” – 28 oktober
Tankesmedjan Tidens kommunikationschef Lina Stenberg presenterar sin rapport ”Working poor” och frågar sig hur väl egentligen arbetslinjen har fungerat? Rapporten visar att även de med arbete har blivit fattiga i moderaternas Sverige. Vad måste förändras för att vända utvecklingen?