Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den 14 augusti bjöd Tankesmedjan Tiden in till seminarium om funktionshinderpolitik med Lena Hallengren, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Med i samtalet var också Lars Lindberg, tidigare ordf i socialdemokratiska föreningen för funktionshinder och jämlikhet och Margareta Persson, fd riksdagsledamot (S) med mångårig erfarenhet från funktionshinderrörelsen och författare till boken ”Gamla synsätt spökar än – funktionshinder genom tiderna”.

Hur ska framtidens funktionshinderpolitik se ut var den övergripande frågan och ett särskilt fokus var på hur Socialdemokraterna bör utveckla sin politik på området.

Seminariet var fullsatt och intresset stort. Tankesmedjan Tiden kommer fortsätta arbetet med att utveckla funktionshinderpolitiken och kommer därför bjuda in till fler sammankomster. Håll utkik i våra kanaler framöver!

Vill du se seminariet i efterhand? Tryck här.