Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Den socialdemokratiska framtidsdebatten har sedan valet pågått runt om i landet. Det är bra att Sara Karlsson, Markus Kallifatides och Daniel Suhonen nu bidrar med sina tankar.

Men den socialdemokratiska förnyelsen bör inte ha som utgångspunkt att partiet i alla frågor ska vare sig vänsterradikaliseras eller mittenanpassa sig. Det är i stället en seriös och hållbar frihets- och jämlikhetsanalys av samhällsproblemen som bör styra förnyelsen.”

Daniel Färm. chef på Tankesmedjan Tiden, replikerar Daniel Suhonen, Sara Karlsson och Markus Kallifatides artikel på DN Debatt den 4/2 2019.  Läs hela artikeln här.