Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

”Regeringen är redo att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser. Senast 2019 ska minst 40 procent av styrelsers ledamöter vara kvinnor. Fortfarande alltså inte krav på millimeterrättvisa men ett steg mot bättre balans.”
Läs Monika Arvidssons krönika i Östran.