Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Lina Stenberg intervjuas om etableringsanställningar i ETC. Läs artikeln här.