Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

LO:s och Tankesmedjan Tidens rapport om en mer rättvis klimatomställning genom klimatväxling har fått uppmärksamhet i bl a Aftonbladet. Men Moderaterna i Stockholm kallar det för ”en krigsförklaring mot stockholmarna”.

 

– Klimatomställningen kommer att kräva uppoffringar av alla men vi behöver se till att de sker rättvist. Regleringar idag slår ofta hårdare mot personer utanför storstäderna, exempelvis den koldioxidskatt som brukar kallas bensinskatten. Samtidigt har vi subventioner som mestadels kommer storstadsbor till del, som elbilspremien. Den här rapporten föreslår en omfördelning från stad till land, säger Marika Lindgren Åsbrink, analyschef på Tankesmedjan Tiden.

Koldioxidskatten kommer vara fortsatt central för omställningen i Sverige, men behöver kompenseras med en klimatväxling där negativa ekonomiska incitament för höginkomsttagare finansierar positiva ekonomiska incitament för låg- och medelinkomsttagare utanför storstäderna. Ett exempel kan vara att genom höjda skatter på bilåkande i storstäder finansiera en skrotningspremie på 10 000 kronor som särskilt kommer gynna låginkomsttagare utanför storstäderna. Men förslaget får moderaterna att se rött.

– Vår region växer kraftigt och vi måste bygga ut framför allt vår kollektivtrafik. Att i det läget säga att vi ska rycka miljarder från Stockholmsregionen för att ge till andra delar av Sverige, det kommer innebära att de som kör bil ska betala allt mer utan att få något tillbaka och de kommer stå still i köer, vilket skadar miljön, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) till Aftonbladet. 

Vad tycker du? Delta gärna i debatten på Tankesmedjan Tidens facebooksida.