Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

 

Det är allvar nu. Sverige står inför viktiga vägval. Just nu överskuggar Coronakrisen det mesta. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar ett stort ansvar och visar varje dag vad det innebär att på allvar hantera effekterna av en av de värsta kriserna i modern tid.

Men krisen säger också något mer. När det verkligen behövs, så är det samhället – inte marknaden – som löser de riktigt stora problemen. Det är inte heller RUT-avdrag, jobbskatteavdrag, privatiseringar eller stupstockar i sjukförsäkringen som kommer att ta Sverige ur krisen. Det ser och inser allt fler. Förmågan att hantera kriser kräver ett starkt samhälle, där vi tillsammans visar att vi kan klara också de svåraste prövningarna – som slår mot de mest utsatta.

Samma sak gäller vår tids andra stora utmaningar: klimatkrisen och de ökade klyftorna. Också här behövs det mer – inte mindre – politik. För att klimatomställningen ska bli mer rättvis. Och för att klyftorna i samhället ska minska. Mellan hög- och låginkomsttagare. Mellan storstadsbor och alla som bor i mindre och medelstora städer eller på landsbygden. Mellan män och kvinnor. Mellan de sämst ställda pensionärerna och näringslivstopparna med sina guldkantade pensionsavtal.

Marknadsliberalismen är idag hårt tillbakapressad och ifrågasatt. I det har socialdemokratin haft rätt hela tiden. Nu handlar det om att utöka demokratins verkningsfält, som Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren uttrycker det i boken ”Vad är socialdemokrati?”.

Samtidigt formerar sig högerkrafterna för att bygga ett samhälle präglat av ett utpräglat ”vi-mot-dem”-tänk, befästa klyftor och nygamla former av över- och underordning. De formulerar nu allt mer gemensamma tankar om ett helt annat samhälle än det som socialdemokratin kämpar för: med minskad jämlikhet, kringskuren demokrati och nonchalans inför klimatförändringar och internationellt samarbete. Bortom den kris vi nu är inne i, så utgör högerns samlade styrka ett formidabelt hot mot den socialdemokratiska strävan efter ett samhälle för alla.

Det är därför det är allvar nu. Socialdemokratin må vara tillbakapressad. Men samhällsutvecklingen talar för de idéer som arbetarrörelsen har kämpat för och kämpar för än idag. Framtiden är vänster. Men förändring kommer inte av sig självt. Fler behöver följa och delta i den politiska debatten. Det på många sätt bästa sättet att göra det på – vid sidan av engagemanget i folkrörelsen i sig självt – är att följa svensk politik och socialdemokratisk idédebatt via Aktuellt i Politiken och Tiden.

Via Aktuellt i Politiken kan den som vill se faktisk samhällsförändring få en fördjupad förståelse för det som händer i svensk politik utifrån en socialdemokratisk horisont. Och via Tiden kan du utveckla ditt tänkande, utmana gamla föreställningar och följa med i många av de politiska vägval som socialdemokratin står inför.

Så gör som Ingvar Carlsson, Aida Hadzialic, partiledningen och de flesta ledande socialdemokrater: börja prenumerera på AiP, Tiden eller båda två. Just nu får du dessutom den helt nya utgåvan av boken ”Vad är socialdemokrati?” med på köpet.

välkommen som prenumerant, och var med när socialdemokratin vänder utvecklingen. Sin egen och samhällets.

Daniel Färm, vd för Aktuellt i Poltiken och chef för Tankesmedjan tiden.

 


Bli prenumerant för 199 kronor så får du:

  • 12 nummer av Aktuellt i Politiken

  • 2 nummer av tidskriften Tiden

  • Boken ”Vad är socialdemokrati?”

Prenumerera nu