Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Hashtagen MeToo sprider sig som en löpeld. Hundratusentals personer, majoriteten kvinnor, har delat med sig av sina erfarenheter av sexuellt våld och trakasserier. Inläggen talar sitt tydliga språk. Kvinnor utnyttjas, och det är mer regel än undantag.

Men vad gör vi åt det då? Kampanjen belyser konsekvenserna av ett patriarkalt samhälle, vilket är bra. Men varför blir kvinnor utnyttjade och varför utnyttjar män? Kort och gott handlar den om normer. Och med politiska medel kan vi motverka dessa.

Ett sätt att förändra dessa skeva normer är att införa en samtyckeslag. Det är något som regeringen planerar att göra. Jämställdhetsminister Åsa Regnér pratade om detta under en MeToo-demonstration i förra helgen. Bra. Men det krävs ett paket politiska reformer för att få till stånd en ordentlig förändring.

Jag vill prata om pornografi. Eller mer precist ett förbud mot porr. En majoritet av pornografiska filmer innehåller inslag av fysiskt och/eller psykiskt våld mot kvinnor. Flertalet studier har dragit slutsatsen att pornografi skapar och driver på skeva sexuella normer. Och att porrens version på sex påverkar konsumenterna. Det har visat sig att män som regelbundet konsumerar pornografi blir mer sexuellt aggressiva. Porren har också på många sätt utmanövrerat sexualundervisningen.

Vissa menar att ett porrförbud skulle stjälpa den kvinnliga sexuella frigörelsen och smutskasta kvinnor i branschen. Men hur är pornografi en kvinnlig frigörelse? Absolut, så kallad feministisk porr har börjat slå rot. Men jag tror knappast att denna undergrupp kommer lyckas utmana mainstream-porren. Kvinnovänlig pornografi riktar sig främst till kvinnor, det är rimligt att tänka sig att det är kvinnor som konsumerar sådan porr.

Det kan verka paternalistiskt att staten ska lägga sig i individers sexuella preferenser och porrvanor. Men det är nödvändigt att ifrågasätta hur pornografi påverkar synen på kvinnor. Pornografin normaliserar sexualitet där mäns njutning sätts i första rum. Det är viktigt att motverka detta. Studier pekar också på att pornografi gör att män i högre grad trivialiserar våld mot kvinnor. Det är tänkt att samtyckeslagen ska motverka detta men det nödvändigt att utrota själva den oberoende variabeln. För att få så stor effekt som möjligt.

Tillsammans med en samtyckeslagstiftning ges ett ypperligt tillfälle att förena två reformer som kan ge mycket goda resultat. Veronica Palm, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot, drev frågan om en begränsning av pornografi. Låt oss ta upp diskussionen igen.

MeToo-kampanjen har öppnat upp för en ordentlig diskussion om vad politiken bör göra för att motverka sexualiserat våld och trakasserier. Det är hög tid att tillsätta en statlig utredning med syfte att reda ut vad som bör göras med porren. Må det vara att satsa på sexualundervisning eller begränsa barn och ungdomars åtkomst till pornografi. Eller för den delen: att förbjuda pornografi helt och hållet.