Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Alla har en historia att berätta och allas åsikt är viktigt. Det är
huvudbudskapet i den handbok för digital opinionsbildning som Tiden
lanserar. Det går att ta plats och höras. Det går att ta utrymmet från
extremhöger och troll på nätet. Du behöver inte vara någon annan än dig
själv.

Men hur? Vem vill du prata med? Vad vill du säga? Vilken kanal ska du
välja? Vilka är fallgroparna? Det här är konkreta frågor som boken ”Yes,
you can!” tar upp.

Vill du beställa boken så kostar den 99 kronor plus porto. Mejla namn, adress och telefonnummer till johan.resele@tstiden.se så kommer faktura och bok på posten.

Här kan du se det digitala boksläpp som Tankesmedjan Tiden sände live: