Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

-Sverigedemokraterna är ett stödparti till regeringen. Det går inte att dra någon annan slutsats.

Det sade utredaren Nils Westling som vid ett seminarium i ABF-huset i Stockholm lade fram sin rapport om hur Sverigedemokraterna (SD) röstat i riksdagen. Moderator var Agneta Berge, LO.

Bakgrunden är debatten om vilket ideologiskt håll Sverigedemokraterna har fått sina väljare, liksom om partiet bygger sin politik på höger- eller vänsterpolitik. Är SD ett stödparti åt högern eller vänstern?

Nils Westling har på uppdrag av Tankesmedjan Tiden gått igenom 400 omröstningar i riksdagen under de två senaste åren. I 164 av dessa har SD haft utslagsröst och röstat med alliansen 154 gånger och med oppositionen tio gånger.

-Sverigedemokraterna har en vågmästarroll i riskdagen och vill inte bli inplacerad i vänster-högerskalan. Men det är helt klart att man ställt sig på regeringspartiernas sida, sade Nils Westling.

Rapportens syfte är att belysa Sverigedemokraternas politik i andra frågor än invandringspolitiken där dess åsikter är välkända. Särskilt har områdena arbetsmarknad, skatter, näringspolitik, socialt skydd, skolan samt vård och omsorg undersökts. I samtliga fall har partiet nästan utan undantag ställt sig på regeringssidan vid viktiga voteringar i utskotten.

Särskilt intressant är arbetsmarknadspolitiken eftersom partiet 2006 gjorde en omsvängning i fackföreningsvänlig riktning, framför allt för att locka väljare i LO-grupperna. Men när man undersöker hur de röstat visar det sig att det mest var en retorisk förändring, enligt Nils Westling.

Rapporten fick gott betyg av Andreas Johansson Heinö från den borgerliga tankesmedjan Timbro.

-Det är bra att granska partiet ut ett höger-vänster perspektiv och rapporten är genuint ärligt gjord, sade han, men ville inte hålla med om att SD är ett stödparti åt regeringen.

-Även om det är svårt att komma ifrån slutsatsen att partiet lutar åt höger är det inte ett borgerligt stödparti. Det sker inga förhandlingar med regeringen.

Jesper Bengtsson, chef för Tankesmedjan Tiden, ansåg att rapporten bör göra det svårare för SD att vinna röster i LO-grupperna.

-Det är uppenbart att SD är ett högerparti och till och med står till höger om moderaterna i arbetsmarknadsfrågor, sade han.

Både Tidens Jesper Bengtsson och Timbors Andreas Johansson Heinö var emellertid eniga om en sak. En tydligare skillnad och skarpare debatt mellan höger och vänster i politiken skulle minska utrymmet för Sverigedemokraterna.

 

Rapporten kan beställas och laddas ned här.

 

Tommy Svensson, redaktör Tankesmedjan Tiden