Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Idag kom så Alliansens budgetförslag i sin helhet och det första intrycket är att Alliansen inte tar upp flörten med Sverigedemokraterna. Det blev nu helt klart att Alliansen tänker hålla på den tidigare budgetpraxisen och därför inte bryta ut delar ur regeringens budgetförslag, utan istället ställs budgetarna mot varandra i sin helhet. Att Annie Lööf redan dagarna efter valet aviserade att Centerpartiet nu kunde tänka sig bryta ut vissa delar ur budgeten verkar alltså inte fått fäste hos de andra Allianskollegerna och den klassiska budgetpraxisen verkar således intakt.

Dessutom tydliggjorde Anna Kinberg Batra (M) att Alliansen ställer sig bakom regeringens syn på behovet av tillförda resurser till de växande flyktingströmmarna och därmed i all väsentlighet lägger samma ekonomiska resurser för asyl- och migrationspoliken.

Dessa två delar innebär att Sverigedemokraterna nu ser sig inringade i en situation där de inte kan rösta på Alliansens budget med hänvisning till deras restriktivare asylpolitik utan istället tvingas bekänna färg i sin övriga politik. Sverigedemokraterna kan inte heller bryta ut några specifika delar eftersom Alliansen tydliggjort att detta inte är ett alternativ, det börjar därför bli alltmer tydligt att Alliansen verkligen inte vill ha Sverigedemokraternas stöd i en budgetprocess utan snarare väljer att isolera dem. Om Sd. Nu röstar för Alliansen kommer det innebära att de bryter svensk budgetpraxis och visar att de vill bli ett aktivt stödparti åt en alliansregering. Det skulle bli ett hårt slag mot de väljargrupper som fortfarande tror Sverigedemokraterna är ett parti som står bortom höger – vänster och deras roll som ”underdog” skulle bli rejält skakad.

Alliansens budget är framförallt ett sätt att visa väljarna att de tar ansvar även i opposition och därmed fortsätter Alliansens arbeta med målet inställt på mer långsiktiga segrar än en budgetvotering. Kanske kan detta tolkas som ett första tecken på att de borgerliga partierna nu sänker tonläget en aning och att politiken är på väg bort från valretoriken till att bli mer konstruktiva. Något som är en nödvändighet om Sverigedemokraternas inflytande ska minimeras.

Kort efter Alliansens budgetförslag så presenterade även Sverigedemokraterna sitt budgetförslag men fortsätter att mörka hur de ska rösta i den slutliga budgetvoteringen i december. Frågan är hur länge den taktiken fungerar? Budgetpraxis är nämligen att partierna röstar på sitt eget alternativ och sedan lägger ner sina röster gentemot andra partiers förslag, hade alla röstat enligt denna princip så skulle regeringens budget klara sig igenom riksdagen. Regeln är viktig för att kunna ha minoritetsregeringar, något som är regel snarare än undantag i Sverige.

Sverigedemokraternas tillförordnade partiledare Mattias Karlsson menar istället att de har ett ansvar att rösta på det alternativ som enligt honom är minst skadligt för Sverige, vilket av alternativen detta är vill han inte spekulera i. Problemet är bara att Sverige inom överskådlig tid förmodligen kommer att ha minoritetsregeringar och om Sverigedemokraterna inte accepterar spelreglerna för detta så landar en eventuell regeringskris helt på deras samvete.