Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Att det går mode även i den politiska världen råder det föga tvivel om och det senaste decenniets modeord är helt klart ”valmanifest”. För är det något som alliansen återinfört på dagordningen är det vikten av ett rejält manifest. Att släppa en lång rad reformer under ett antal veckor för att sedan avsluta det hela med ett dokument bestående av redan på förväg avslöjade delar har blivit något av standardupplägget i en svensk valrörelse.

Just enligt denna modell kom idag alliansens tredje valmanifest och mycket riktigt var det nästan tomt på nya förslag. Ett dokument bestående framförallt av tidigare genomförda reformer, illa förtäckta hot om vad oppositionen kan tänkas göra och redan sedan tidigare presenterade förslag. Exempel på detta är sådant som: ”Vi kommer inte att lägga ner Bromma flygplats” där man snarare garanterar vad man inte ska göra än presenterar någon egentlig politik. Mycket roligare än så här blir det inte och många löften är också sorgligt dåligt underbyggda. Med löften som i princip går ut på att lova att någon annan kanske kan göra det i någon oklar framtid, exempelvis: ”Sverigebygget förstärker bostadsbyggandet och skapar förutsättningar för ytterligare 50 000 bostäder till 2020”. ”Skapa förutsättningar för byggande” är ordfloskler som Stockholmsmoderaterna länge använt som ursäkt för att inte själva behöva lägga några pengar på en bostadspolitik värd namnet.

Alliansens valmanifest innehåller ungefär 260 ”konkreta” förslag och av dessa är runt hälften tydliggöranden av tidigare genomförd politik, smutskastning eller förslag på utredningar, utredningar och åter utredningar.

Av de resterande lite drygt hundra förslagen är det en kombination av redan aviserade förändringar eller ganska okontroversiella detaljstyrningar. Som att förkorta handläggningstider i domstol, kartlägga skatteadministration eller att slå vakt om ingångna pensionsöverenskommelser. Inte för att dessa frågor är oviktiga men det kan knappast anses vara skäl nog att rösta på Alliansen och framförallt så det inget som skiljer regeringen från oppositionen.

I slutändan kokar hela valmanifestet ner till nästan ingenting och det som kvarstår är regeringsdugligheten. För även om Alliansen har slut på både idéer och förslag vill de med sitt valmanifest signalera att de faktiskt har ett gemensamt alternativ. Detta är nog också vad vi kan förvänta oss att få höra fram till valdagen. Det gamla argumentet ”Du vet vad du har, men inte vad du får!” lär på valdagen vara lika söndertjatat som alliansens numera ganska tomma vallöften.

Magnus Nilsson, utredare Tankesmedjan Tiden

Återkommande favoritord valmanifestet 2014:

Jobb – 174 gånger

Människor – 87 gånger

Skatt – 64 gånger

Välfärd – 33 gånger

Valfrihet – 14 gånger

 

Återkommande favoritord valmanifestet 2010:

Skatt – 85 gånger

Jobb – 50 gånger

Människor – 64 gånger

Välfärd – 37 gånger

Valfrihet – 15 gånger