Idédebatt som låter arbetarrörelsen och vänstern blicka framåt.

Tiden Debatterar - Arkiv

Apr

Att leva som man lär

21 april, 2016

Tiden Debatterar

Mehmet Kaplan gjorde fel som många andra hade kunnat skaka av sig. Men kravet på moderna politiker är att leva som de lär, och kunna svara rimligt för det de säger och gör. Där blev det större problem.

Globalt kapital har ett demokratiskt pris

14 april, 2016

Tiden Debatterar

Det demokratiska samhället är inte ett offer helt utelämnat åt kapitalets verkningar. Internationellt rörligt kapital kan bemötas med internationell politisk samverkan.

Enade, LO och SN stå

7 april, 2016

Tiden Debatterar

Det är via gemensamma ramar som man med verklig styrka kan styra avtalen åt det håll fackens ambitioner lutar. Utan samordning tappar man inte bara mandat – positionen som maktfaktor vacklar och den svenska modellen, som bygger på starka parter, undermineras som konsekvens.

Mar

Hur medier förvandlar flyktingar till terrorister

22 mars, 2016

Tiden Debatterar

Tankesmedjan Tidens senaste analys, ”Ordval som avgör”, visar hur svenska medier förvandlar flyktingar till terrorister när de fyller ord som ”flyktingkris” med hotbilder.

Jämlikhetens många dimensioner kräver breda svar

15 mars, 2016

Tiden Debatterar

Det finns en tydlig social gradient i barns hälsa. Barn till föräldrar med högst inkomst har en 40 procents lägre risk att skrivas in på sjukhus jämfört med barn till föräldrar med lägst inkomst.

Hur många kvinnor ser du?

8 mars, 2016

Tiden Debatterar

Lika viktigt som det är att påpeka obalansen mellan könen är det att synliggöra kvinnors roll i det offentliga rummet och på de internationella plattformarna. I år borde, av tydliga skäl, fokus ligga på kvinnors representation i fredsprocesser.

Har en paraplyorganisation för vänsterns Europa fötts?

4 mars, 2016

Tiden Debatterar

Nu görs försök att ena stora delar av den europeiska vänstern under ett gemensamt krav – förstärk EU:s demokratiska bas. Kan frågan om ökad transparens förena vänsterorienterade, eller riskerar organisationen att sluta i ett elitprojekt för rörelsens toppskikt?

Feb

Palme förstod de nya rörelserna

26 februari, 2016

Tiden Debatterar

På söndag är det 30 år sedan Olof Palme mördades. Alla som var någotsånär vuxna vid tiden för mordet brukar säga att de minns exakt vad de gjorde när de fick veta vad som hänt.

Kraven om lägre löner korsar flyktingens spår

18 februari, 2016

Tiden Debatterar

Kraven på minskade inkomster för dem som redan har det sämst dyker upp med jämna mellanrum. Det luktar aktiv medhjälp till segregerade villkor på arbetsmarknaden och därmed livsvillkor. Vart håller grundläggande värderingar om jämlikhet och rätt att inte diskrimineras på att ta vägen?

Se över reglerna för skolvalet

9 februari, 2016

Tiden Debatterar

Kösystemen för kommunala respektive privata skolor ser olika ut, och det bidrar till ökad segregation i skolan. Det är hög tid att se över vilket skolsystem vi vill ha i Sverige.

Ge oss fler alternativ till låga löner

5 februari, 2016

Tiden Debatterar

Lägre löner i en enklare servicesektor skulle skapa en anti-modern arbetsmarknad. Men arbetarrörelsen måste ha fler och bättre alternativ till hur det växande utanförskapet ska hävas.

Jan

S måste berätta varför

27 januari, 2016

Tiden Debatterar

Utan förändringar kommer den nedåtgående trenden att fortsätta. Socialdemokratin måste tala om vart Sverige är på väg.

Sida 5 av 18« Första...34567...10...Sista »