Idédebatt som låter arbetarrörelsen och vänstern blicka framåt.

Rapporter & Analyser

Genom nedslag i aktuella och relevanta politiska ämnen som resulterar i rapporter och analyser. Rapporterna går på djupet i frågor som är relevanta för arbetarrörelsen och finns både att beställa och ladda ner. Analyserna ämnar ge snabbare svar på aktuella politiska frågor och finns att ladda ner.

Mar

Det är VÅR värld

27 mars, 2013

Rapporter

I antologin ”Det är VÅR värld- tio unga röster om global solidaritet” skriver unga debattörer om hur Socialdemokratin bör tackla viktiga utrikespolitiska frågor som migration, klimat och fattigdom. Redaktör är a-smedjans Lina Stenberg, som också medverkar i boken.

Även det vinnande bidraget i uppsatstävlingen ”Världen i fokus” återfinns i boken.

Boken går att ladda ner här.

På lika villkor

22 mars, 2013

Rapporter

”På lika villkor – om kvalitet och valmöjligheter i välfärden” innehåller förslag om en ny styrningsmodell för offentligt finansierad verksamhet. Utgångspunkten är medborgarnas behov och en god kvalitet. Rapporten är författad av Sören Häggroth och framtagen på uppdrag av Socialdemokraterna i Stockholms stad och län i samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Rapporten går att ladda ner här.

Privatiseringens effekter

1 mars, 2013

Rapporter

Anne-Marie Lindgren presenterar i denna skrift vad forskningen kommit fram till i granskningen av privatiseringens effekter inom välfärden. I dag, med över två decenniers praktiska erfarenheter som grund, tenderar forskningen att vara mer tydligt kritisk än vid 1980-talets slut.

Anne-Marie Lindgren är fristående debattör och utredare och tidigare utredningschef i Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Rapporten kan laddas hem här.

Arbetslinjen kroknar

1 mars, 2013

Rapporter

Sverige är i dag längre från full sysselsättning än på mycket länge, skriver Christer Persson i denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren. Även om man ser till utvecklingen av antalet människor som saknar jobb har arbetslinjen försvagats.

Rapporten kan laddas hem här.

Feb

Vad är socialdemokrati?

28 februari, 2013

Rapporter

En bok om socialdemokratisk ideologi. Den handlar om de socialdemokratiska värderingarna, men också om den samhällsteori som används för att förklara samhällsutvecklingen. Bokens slutkapitel beskriver socialdemokratins framtida utmaningar. Boken är skriven av Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren.

Boken går att ladda ner här.

What is Social Democracy?

28 februari, 2013

Rapporter

What is Social Democracy, a book about ideas and challenges, författad av Ingvar Carlsson och Anne-Marie Lindgren. Boken ges ut av Arbetarrörelsens Tankesmedja i samarbete med Olof Palme International Center. Social democracy is not and never has been a party with a fixed body of dogmas that every member must swear by. It has a tradition of ideas shaped by more than a hundred years of theoretical debate and practical politic. This booklet describes this tradition of ideas: how it has developed and how it can be used to understand the period of change that society and policy has now entered. In this sense it is an introduction to the history of ideas and the discussion of ideas within social democracy.

Download the book here.

Or order it printed from our webshop.

Vad är socialdemokrati? (Övriga språk)

28 februari, 2013

Rapporter

Boken ”Vad är Socialdemokrati?” av Anne-Marie Lindgren och Ingvar Carlsson finns också på följande språk: Arabiska, Kurdiska ( Sorani), persiska, Azari ( turkiska), franska, serbiska, bosniska, makedoniska, ryska och spanska.

Vi ska inom kort göra alla rapporterna tillgängliga digitalt men tills vidare finns de bara i tryckt form. Vid beställningar så kontakta reza.talebi@abf.se.

Socialdemokratin och staten

27 februari, 2013

Rapporter

Tredje rapportboken i Tankesmedjans serie ”Socialdemokratins utmaningar: Full sysselsättning” finns nu att beställa. Det är Dan Anderssons essä ”Socialdemokratin och staten” där LOs förre chefekonom, Dan Andersson, diskuterar socialdemokratins förändrade förhållande till staten.

Rapporten kan ladda hem här.

Arbetstider och ett hållbart arbetsliv

27 februari, 2013

Rapporter

Andra boken i Tankesmedjans serie ”Socialdemokratins utmaningar: Full sysselsättning” har nu kommit från trycket och innehåller två separata rapporter. Båda handlar om arbetstider, dels Daniel Gullstrands och Karin Ehlin Kolks ”Arbetstiden och ett hållbart arbetsliv”, dels Johan Rydstedts ”Någonting har hänt med våra arbetstider”. Dessa två första böcker finns redan nu att beställa på tankesmedjans hemsida.

Rapporten kan laddas hem här.

Den globala utmaningen

27 februari, 2013

Rapporter

Arbetarrörelsens Tankesmedja inleder med Örjan Nyströms och Anders Nilssons bok ”Den globala utmaningen – jämlikhetens grunder” en rapportserie som behandlar frågan om full sysselsättning. Rapporterna ingår i ett större projekt med samlingsrubriken ”Socialdemokratins utmaningar”. Ambitionen är att ur olika perspektiv diskutera vad som händer i arbetslivet och på arbetsmarknaden; vilka jobb som växer fram och hur människor påverkas när arbetslivets villkor förändras.

Rapporten kan laddas hem här.

En föreställd maktlöshet

27 februari, 2013

Rapporter

Ingemar Lindberg (utredare och debattör) har skrivit en essä med utgångspunkt i frågan om huruvida full sysselsättning längre är en möjlig politisk målsättning. Han beskriver hur svensk arbetarrörelse länge präglats av en både föreställd och verklig maktlöshet kring den bestående massarbetslösheten och hur ideologiska förskjutningar och förändrade maktförhållanden gjort att den fulla sysselsättningens betydelse trängts tillbaka till förmån för andra ekonomisk-politiska prioriteringar.

Rapporten kan ladda hem här.

Sida 5 av 7« Första...34567