Oacceptabel undercover


Vi var rätt många som när fraktionsstriderna i SSU rasade som värst litet oroligt undrade om vi skulle ha dem i partiet tio-femton är senare. Det som oroade oss var inte så mycket att åsiktsskillnaderna skulle transporteras vidare, eftersom folk alltid blir mindre doktrinära med åren. Det som oroade var frågan om denna inskolning i politik som bestående av intrig- och maktspel, där ändamålet alldeles för ofta fick helga medlen, skulle komma att prägla de sålunda inskolade också i framtiden