Bostadsbubblan


Den internationella debatten har börjat uppmärksamma att den höga skuldsättningen hos såväl hushåll som företag nu försvårar återhämtningen efter finanskrisen, konstaterar Arbetarrörelsens Tankesmedjas utredningschef Anne-Marie Lindgren i SNABBANALYS nr 24 där hon diskuterar vad som kan och bör göras för att undvika att den så kallade bostadsbubblan briserar.

 

Varför ökar bostadslånen? Det första svaret är att det åtminstone i storstadsregionerna, och framför allt Stockholmsregionen, råder brist på bostäder – och brist driver alltid upp priserna.

Det andra svaret, som faktiskt är det tyngsta, handlar om att hushållens betalningsutrymme har ökat.

Den internationella debatten har börjat uppmärksamma att den höga skuldsättningen hos såväl hushåll som företag nu försvårar återhämtningen efter finanskrisen.

Den ekonomiska politiken – både penningpolitiken och finanspolitiken, både åtgärderna inom banksektorn och åtgärderna inom skattepolitiken – måste på ett helt annat sätt än förr utformas med hänsyn till att skuldsektorn i dag spelar roll för ekonomins funktionssätt. Och det även när det inte handlar om den typ av skenande kreditexpansion som orsakade 2008 års finanskris.

Hämta hela snabbanalysen i pdf här: snabbanalys 24